Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôcky

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 22354552 | Kód: 007/NLZ/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 007/NLZ/2020 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\28
28.09.2021
 oznamenie-20201_-_iox Ostatné dokumenty
2021\04\21
21.04.2021
 korigendum_2021-OJS076-194391-sk Ostatné dokumenty
2021\04\20
20.04.2021
 AKTUAL_Priloha c.1_Ponuka_Didakticke pomôcky Vysvetlenie
2021\04\19
19.04.2021
 Opoveď_vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2021\04\19
19.04.2021
 predĺženie lehoty - 007/NLZ/2020 Ostatné dokumenty
2021\04\15
15.04.2021
 oznamenie-15279_-_mst Ostatné dokumenty
2021\03\11
11.03.2021
 zverejnenie vestník EU_2021-OJS048-120110-sk Ostatné dokumenty
2021\03\10
10.03.2021
 Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha
2021\03\10
10.03.2021
 Príloha č.5_Suhlas so spracovaním OU Príloha
2021\03\10
10.03.2021
 Príloha č.4_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha
2021\03\10
10.03.2021
 Príloha č.3_Návrh Kúpnej zmluvy Príloha
2021\03\10
10.03.2021
 Príloha č.2_Krycí list ponuky Príloha
2021\03\10
10.03.2021
 Príloha c.1_Ponuka_Didakticke pomôcky Príloha
2021\03\10
10.03.2021
 Súťažné podklady - 007/NLZ/2020 Súťažné podklady
2021\03\10
10.03.2021
18.10.2021 09:48:38