Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 75105915 | Kód: 005/PLZ/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o vysvetlenie - 27876-WYT Žiadosť o vysvetlenie
2019\12\04
04.12.2019
 Súťažné podklady - Príloha 3.1 nakres skrine v ZS Sitnianska - 27876-WYT Súťažné podklady
2019\11\15
15.11.2019
 Súťažné podklady - Príloha 3.1 opravena - 27876-WYT Súťažné podklady
2019\11\15
15.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Korigenda c. 1 27876-WYT Výzva na predloženie ponuky
2019\11\14
14.11.2019
 Súťažné podklady - Príloha 3.1 - 27876-WYT Príloha
2019\10\18
18.10.2019
 Súťažné podklady - Príloha 3 - 27876-WYT Príloha
2019\10\18
18.10.2019
 Súťažné podklady - Príloha 2 - 27876-WYT Príloha
2019\10\18
18.10.2019
 Súťažné podklady - Príloha 1 - 27876-WYT Príloha
2019\10\18
18.10.2019
 Súťažné podklady - 27876-WYT Súťažné podklady
2019\10\18
18.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 27876-WYT Výzva na predloženie ponuky
2019\10\18
18.10.2019
24.09.2020 04:30:00