Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 25668857 | Kód: 001/NLZ/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku - zrusenie verejnej sutaze - 11327/2018 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\10\04
04.10.2019
 Oznamenie o predlzeni lehoty viazanosti ponúk Ostatné dokumenty
2019\04\23
23.04.2019
 Test beznej dostupnosti Ostatné dokumenty
2019\01\18
18.01.2019
 Suhrnna sprava Ostatné dokumenty
2019\01\18
18.01.2019
 Zapisnica z vyhodnotenia ponuk Ostatné dokumenty
2019\01\18
18.01.2019
 Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti 4 Ostatné dokumenty
2019\01\18
18.01.2019
 Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti 3 Ostatné dokumenty
2019\01\18
18.01.2019
 Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti 2 Ostatné dokumenty
2019\01\18
18.01.2019
 Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti 1 Ostatné dokumenty
2019\01\18
18.01.2019
 Zapisnica z otvarania ponuk v casti "Kriteria" - priloha Ostatné dokumenty
2019\01\18
18.01.2019
 Zapisnica z otvarania ponuk v casti "Kriteria" Ostatné dokumenty
2019\01\18
18.01.2019
 Zapisnica z otvarania ponuk v casti "Ostatne" Ostatné dokumenty
2019\01\18
18.01.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 11327/2018 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\01\18
18.01.2019
  Oznamenie o otvarani casti "Kriteria" - Profil VO Ostatné dokumenty
2018\10\08
08.10.2018
 Vyzva na predkladanie ponuk - zverejnenie UVO Výzva na predloženie ponuky
01.10.2023 13:39:45