Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (APMA)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 94643057 | Kód: 013/PLZ/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - príloha č.2 Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 43409-WYS Výzva na predloženie ponuky
2021\09\17
17.09.2021
18.10.2021 11:02:28