Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Urbanistická štúdia Graniar - východ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 74880922 | Kód: 038/ZNH/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 038/ZNH/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\24
24.09.2021
18.10.2021 09:56:25