Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - IKT

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 79999688 | Kód: 012/PLZ/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania ponúk - 13894-WYT Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 13894-WYT - oprava c. 1 Výzva na predloženie ponuky
2019\06\21
21.06.2019
 Súťažné podklady - 13894-WYT - oprava c. 1 Súťažné podklady
2019\06\21
21.06.2019
 Sutazne podklady - Priloha c. 3.1 - 13894-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Sutazne podklady - Priloha c. 3 - 13894-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Sutazne podklady - Priloha c. 2 - 13894-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Sutazne podklady - Priloha c. 1 - 13894-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Súťažné podklady - 13894-WYT Súťažné podklady
2019\06\04
04.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 13894-WYT Výzva na predloženie ponuky
2019\06\04
04.06.2019
26.09.2020 20:01:26