Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - IKT

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 012/PLZ/2018 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Uzavretie zmluvy
 Prihlásenie menom a heslom
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie pomocou eID

23.06.2021 16:42:12