Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI

Súťaž návrhov |  ID: 26219501

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania v VVO SR - NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\08\05
05.08.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania v Ú.v.EU - NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\08\04
04.08.2021
 Overenie Slovenskej komory architektov Súťažné podklady
2021\08\04
04.08.2021
 Súťažné podmienky - NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI Súťažné podklady
2021\08\04
04.08.2021
18.10.2021 09:47:51