Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Odborné učebne

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 68383763 | Kód: 002/PLZ/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa o zákazke - 002/PLZ/2021 Ostatné dokumenty
2021\08\26
26.08.2021
 ponuka_eVector - 002/PLZ/2021 Ostatné dokumenty
2021\08\26
26.08.2021
 zapisnica vyhodnocovania ponuk_ZAVER - 002/PLZ/2021 Ostatné dokumenty
2021\08\26
26.08.2021
 zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti - 002/PLZ/2021 Ostatné dokumenty
2021\08\26
26.08.2021
 zapisnica z vyhodnocovania ponuk - 002/PLZ/2021 Ostatné dokumenty
2021\08\26
26.08.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk - 002/PLZ/2021 Ostatné dokumenty
2021\08\26
26.08.2021
 Zmluva_2021_1683.ZV Ostatné dokumenty
2021\08\26
26.08.2021
 oznamenie-41841_-_ipt - 002/PLZ/2021 Ostatné dokumenty
2021\08\26
26.08.2021
 Odôvodnenie nezrušenie postupu - 002/PLZ/2021 Ostatné dokumenty
2021\07\30
30.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 002/PLZ/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\30
30.07.2021
 oznamenie-17961_-_wyt Ostatné dokumenty
2021\04\09
09.04.2021
 Príloha č.7_CV k podmienkam účasti Príloha
2021\04\09
09.04.2021
 Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha
2021\04\09
09.04.2021
 Príloha č.5_Suhlas so spracovaním OU Príloha
2021\04\09
09.04.2021
 Príloha č.4_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha
2021\04\09
09.04.2021
 Príloha č.3_Návrh Kupna_zmluva___odborne ucebne Príloha
2021\04\09
09.04.2021
 Príloha č.2_Krycí list ponuky Príloha
2021\04\09
09.04.2021
 Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – Odborne ucebne_AKTUAL Príloha
2021\04\09
09.04.2021
 Súťažné podklady_002PLZ2021_odborne ucebne Súťažné podklady
2021\04\09
09.04.2021
18.10.2021 09:17:16