Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 97825410 | Kód: 003/NLZ/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Suhrnna sprava - 21814-MST Ostatné dokumenty
2019\10\01
01.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zapisnica z vyhodnotenia ponuk - 21814-MST Ostatné dokumenty
2019\10\01
01.10.2019
 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk - 21814-MST Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
2019\10\01
01.10.2019
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti - 21814-MST Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti
2019\10\01
01.10.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 21814-MST Zápisnica z otvárania ponúk
2019\09\10
10.09.2019
 Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady_Vyzva Oznámenie o vyhlásení obstarávania
 Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr3 SÚŤAŽNÉ PODKLADY
 Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr3 SÚŤAŽNÉ PODKLADY
 Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr3 SÚŤAŽNÉ PODKLADY
 Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr3 SÚŤAŽNÉ PODKLADY
 Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr2 SÚŤAŽNÉ PODKLADY
 Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady Pr1 SÚŤAŽNÉ PODKLADY
 Dodavka silovej elektriny 2020-2021 - Nadlimit - Sutazne podklady SÚŤAŽNÉ PODKLADY
26.09.2020 21:06:46