Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 71339591 | Kód: 006/PLZ/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - Príloha 3.1 - 27877-WYT Príloha
2019\10\18
18.10.2019
 Súťažné podklady - Príloha 3 - 27877-WYT Príloha
2019\10\18
18.10.2019
 Súťažné podklady - Príloha 2 - 27877-WYT Príloha
2019\10\18
18.10.2019
 Súťažné podklady - Príloha 1 - 27877-WYT Príloha
2019\10\18
18.10.2019
 Súťažné podklady - 27877-WYT Súťažné podklady
2019\10\18
18.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 27877-WYT Výzva na predloženie ponuky
2019\10\18
18.10.2019
24.09.2020 03:12:02