Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 23553453 | Kód: 014/PLZ/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnocovanie ponúk - 13916-WYT Zápis z vyhodnocovanie ponúk (OORD)
2019\09\09
09.09.2019
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti - 13916-WYT Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti
2019\09\09
09.09.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - zrusenie verejnej sutaze - 13916-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\09
09.09.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 13916-WYT Zápisnica z otvárania ponúk
2019\08\07
07.08.2019
 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - 13916-WYT Ostatné dokumenty
2019\07\23
23.07.2019
 Ziadost o vysvetnie - 13916-WYT - stanovisko Vysvetlenie
2019\06\26
26.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 13916-WYT - oprava c. 1 Výzva na predloženie ponuky
2019\06\21
21.06.2019
 Súťažné podklady - 13916-WYT - oprava c. 1 Súťažné podklady
2019\06\21
21.06.2019
 Sutazne podklady - Príloha c. 3.1 - 13916-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Sutazne podklady - Príloha c. 3 - 13916-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Sutazne podklady - Príloha c. 2 - 13916-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Sutazne podklady - Príloha c. 1 - 13916-WYT Príloha
2019\06\04
04.06.2019
 Súťažné podklady - 13916-WYT Súťažné podklady
2019\06\04
04.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 13916-WYT Výzva na predloženie ponuky
2019\06\04
04.06.2019
26.09.2020 19:50:38