Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 014/PLZ/2018 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 23553453 | Kód: 014/PLZ/2018

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.06.2020 13:50:22