Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Laboratórne reaktory
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
15.02.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Výroba a potlač obalov na dokumenty
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
10:00
Mesto Žilina
Obnova a prevádzkovanie kúpaliska Neresnica Zvolen
Koncesia
31.03.2022
11:00
Mesto Zvolen
001/NLZ/2022 Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
15.02.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
58934-WYS EYOF 2022_Zabezpečenie strážnej a usporiadateľskej služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.02.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.
012022SN EYOF 2022_FAN zóna a CHILLOUT zóna
Súťaž návrhov
24.02.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
4569-WYS Novostavba Multifunkčnej športovej haly a mostu + rekonštrukcia areálu kúpaliska v Novej Bani
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.02.2022
13:00
Mesto Nová Baňa
5359-MSS Zabezpečenie opráv a pravidelnej údržby letiskových meteorologických systémov a zariadení AWOS v správe Leteckej meteorologickej služby SHMÚ
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
21.02.2022
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
59188-WYP Nájomné byty, Ďumbierska, Banská Bystrica – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
58782-WYP Rekonštrukcia a obnova 102 monitorovacích objektov podzemných vôd
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2022
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
58859-WYP Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2022
10:00
Mesto Revúca
109-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA – LEVICE_OPAKOVANIE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.02.2022
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice
Oznámenie 2357 - WYT Zabezpečovací systém VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2022
09:00
Vysoká škola múzických umení
1289-WYP Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.02.2022
10:00
Divadlo Jonáša Záborského
2-140E/2021/ZNL 2- Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2025 (NOVÁ)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
10.02.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4/22 Ultrazvukový prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
4115/2021 Rekonštrukcia bazénovej haly, technických priestorov a príslušenstva
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.02.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
5368-MSP Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
01.03.2022
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5369-MSP Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
02.03.2022
10:00
Obec Pribeta
5651-WYS Činnosť stavebného dozoru nad uskutočnením stavby: „Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.02.2022
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zobrazených: 1 - 20 / 54 Stránky:  1 2 3
26.01.2022 23:47:12