Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
13:00
Mesto Žilina
Dodávka veľkoplošných monitorov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
22.06.2021
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Realizácia priepustov cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie, SO 01 – Priepust na ul. Vrania; SO 02 - Priepust na ul. Stehlíková
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2021
10:00
Mesto Žilina
14649-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.05.2021
14:00
Mesto Banská Bystrica
14645-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.05.2021
09:00
Mesto Banská Bystrica
007/NLZ/2020 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôcky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
24053-WYS Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
25439-WYP Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici-2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
27082-WYS Rekonštrukcia mostných objektov na ulici Mládežnícka - PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
27136-WYS Karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.05.2021
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
27080-WYP Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
011005/2021 Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
21.05.2021
09:00
Mesto Žilina
17337-MSS Komplexné poistenie pre Mesto Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
24.05.2021
09:30
Mesto Žilina
04/2021 Rôzne potraviny pre CSS Žarec, opakovanie zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
1/2021/VO/po Zber komunálneho odpadu v meste Šamorín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
25.05.2021
10:00
Mesto Šamorín
13/ME/2021 „Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
31.05.2021
09:00
Okresný súd
14/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
15.06.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
14653-WYP ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE V MESTE LIPANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.05.2021
10:00
Mesto Lipany
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.06.2021
10:00
Obec Boťany
20/2021/VO Lôžka
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Zobrazených: 1 - 20 / 48 Stránky:  1 2 3
17.05.2021 23:55:47