SK EN  | 22.10.2017 08:13:42

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Obstaranie strojov do ŠRV 16.11.2017
15:00
Ildikó Šubová
Rekonštrukcia kravína a mliečnice 15.11.2017
10:00
AGROROZKVET spol. s.r.o.
Oplôtky 20.11.2017
10:00
Simona Andreidesová - FARMA FÉNIX
Stavba maštale 30.10.2017
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
Strojnotechnologické vybavenie 20.11.2017
10:00
Simona Andreidesová - FARMA FÉNIX
13707-WYT Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment 23.10.2017
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
13871-WYT Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku 02.11.2017
09:00
Mesto Zvolen
13982-WYP Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup 06.11.2017
10:00
Generálny investor Bratislavy (GIB)
14281-WYS Prevádzka kotolní Hlavného mesta SR Bratislavy 07.11.2017
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
1456/MVO/2017 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 20.11.2017
09:00
Záchranná služba Košice
12769-MSS Pracovná zdravotná služba 24.10.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
12768-MSS Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových a prípojných vozidiel a havarijné poistenie služobných motorových a prípojných vozidiel 23.10.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11237-MSP Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 28.11.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
212/2017/ZPL Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.25 31.03.2018
07:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
233/2017/ZNL Dodávka energetických médií 31.12.2017
08:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13629-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 31.10.2017
09:00
Obec Zemianska Olča
13630-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu 31.10.2017
09:00
Obec Zemianska Olča
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 01.12.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Ingmetal 2017 Univerzálne obrábacie centrum 5 osé pre spoločnosť Ing. Alexander Pivovarník – Ingmetal. 26.10.2017
10:00
Ing. Pivovarník Alexander – Ingmetal
REK000866/2017-NVD Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 06.11.2017
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zobrazených: 1 - 20 / 20

22.10.2017 08:13:43