Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13637-MST Obstaranie inovatívnej technológie na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EMKOS s.r.o
Verejná súťaž
24.10.2018
09:00
Ing. Martina Kukučková ZAR-KON
Oplotenie areálu
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2018
16:00
Krajská hvezdáreň v Žiline
DSS a ZpS Zákamenné - vybudovanie oplotenia a vstupnej brány, pracovisko Oravská Lesná
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2018
14:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné
14481-MSS Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Verejná súťaž
13.11.2018
10:00
Mesto Banská Bystrica
14627-MSS Kamerový systém Mesta Banská Bystrica
Verejná súťaž
14.11.2018
10:00
Mesto Banská Bystrica
1/2018 Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie diela parkovacích miest v areáli Oravskej polikliniky Námestovo
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2018
10:00
Oravská poliklinika Námestovo
10654-WYT Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.11.2018
10:00
TUBAPACK, a.s.
11474-WYP Výstavba bytového nájomného domu A a B
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.12.2018
10:00
Obec Horné Otrokovce
12327-MSS Zimná údržba a zametanie chodníkov v meste Zvolen na roky 2018 - 2023
Verejná súťaž
19.10.2018
10:00
Mesto Zvolen
12543-WYP Nadstavba pavilónu B - Dostavovacie a nové práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2018
09:00
MČ Záhorská Bystrica
13734-WYT Kompostéry pre Regionálne združenie obcí RUŽÍN
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.10.2018
10:00
Regionálne združenie obcí RUŽÍN
13750-WYT Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.10.2018
10:00
Obec Gabčíkovo
13829-WYP Futbalový štadión FK Dubnica nad Váhom – stavebné úpravy a prístavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.10.2018
09:00
FK Dubnica nad Váhom s.r.o.
14123-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.05.2019
10:00
Obec Plevník - Drienové
17372/2018 PD k stavbe Parkovisko medzi MŠ a BD na ul. Na stanicu, Žilina-Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2018
10:00
Mesto Žilina
17508/2018 „Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ V Trnovom“
Zákazka s nízkou hodnotou
26.10.2018
09:00
Mesto Žilina
13423-MST DOVYBAVENIE REKREAČNÝCH A ŠKOLIACICH ZARIADENÍ
Verejná súťaž
15.11.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
14651-MST Nákup IKT
Verejná súťaž
26.11.2018
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
14552-MSS Služby SW vývoja
Verejná súťaž
26.11.2018
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
3-2018 Prenosný dýchací prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou
26.10.2018
09:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Zobrazených: 1 - 20 / 39 Stránky:  1 2
17.10.2018 04:54:29