Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1/MB/KE/2018 Vybavenie učební digitálnymi pomôckami a technikou
Verejná súťaž
31.07.2018
10:00
Stredná odborná škola
1/ME/EUROPE CENTER “Účtovnícke služby počas realizácie projektu”
27.07.2018
14:00
Občianske združenie EUROPE CENTER
1/ME/Obec Hviezdoslavov „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“
Zákazka s nízkou hodnotou
24.07.2018
13:00
Obec Hviezdoslavov
6865-WYP Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.08.2018
09:00
Obec Jarok
2/ME/EUROPE CENTER “ Zabezpečenie právnych služieb počas realizácie projektu”
27.07.2018
14:00
Občianske združenie EUROPE CENTER
7443-MST Mobilný RTG systém a príslušenstvo
Verejná súťaž
24.07.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
9079-MST Logické celky pre realizáciu výskumno-vývojovej úlohy v spoločnosti Kybernetes – laboratórne zariadenia
Verejná súťaž
20.08.2018
09:00
KYBERNETES s.r.o.
9432-MST Osobné motorové vozidlá
Verejná súťaž
22.08.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
9782-MSS Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
10.09.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9903-MST STRELIVO DO RUČNÝCH STRELNÝCH ZBRANÍ PRE POTREBY FR SR, KÚ FS, CÚ
Verejná súťaž
05.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
9326-MSS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby
10.08.2018
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
8705-WYP „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná – Komárno“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.07.2018
10:00
Mesto Komárno
8746-WYS „Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.07.2018
13:00
Mesto Kolárovo
4565-WYT Využitie tradičných vzorov a motívov a ich aplikácia do moderného odievania a bývania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.07.2018
09:00
needles, s. r. o.
9094-WYP OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2018
09:00
MČ Rača
9173-WYP Rekonštrukcia podkrovia ZUŠ Istrijská 22, Bratislava-Devínska Nová Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2018
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9404-WYP CYKLISTICKÁ KOMUNIKÁCIA V MESTE ČADCA – 1. ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.08.2018
10:00
Mesto Čadca
9575-WYP Centrum volného času_2 – prestavba kulturného domu (obec Kútniky) Blažov, parc.č.:32/2,32/17
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.08.2018
09:00
Obec Kútniky
9581-MSS Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
11.09.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9703-WYP PDÚ Skalica - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.08.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 20 / 25 Stránky:  1 2
23.07.2018 05:37:26