SK EN  | 23.2.2018 07:09:42

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Technické vybavenie rastlinnej výroby 23.02.2018
10:00
Janka Balušíková
1636-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 – Farmácia 28.02.2018
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2486-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny 15.04.2018
15:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2018/S 034-073506 Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary 19.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
2598-WYS Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda 13.03.2018
10:00
Mesto Dunajská Streda
1320-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka 27.02.2018
09:00
Obec Radôstka
1899-WYP Bytový dom 9.B.J. Malé Trakany 26.02.2018
09:00
Obec Malé Trakany
1ŠÚKL/2018 „Servis, oprava a údržba služobných osobných motorových vozidiel“ 23.02.2018
10:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1541-MSS Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 21.03.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2083-WYP Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou 05.03.2018
09:00
MČ Záhorská Bystrica
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 15.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
2123-WYP Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma 05.03.2018
10:00
Obec Gemerská Poloma
2332 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma 26.02.2018
10:00
Obec Gemerská Poloma
2350-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o. 12.03.2018
09:00
SYNKLAD ENERGY, s.r.o.
2463-WYP INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA _STAVBA 12.03.2018
10:00
Obec Udiča
2464-WYP DVOR SEPAROVANÉHO ZBERU DOLNÉ VESTENICE 12.03.2018
10:00
Obec Dolné Vestenice
2471 - WYT Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Drahovce 01.03.2018
10:00
Obec Drahovce
2492-WYP ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ VOVÁ VES 12.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
1995-MSS Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda 13.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
419 - WYT Technológia na zhodnocovanie textilných odpadov na druhotnú surovinu-SK-TEX 10.04.2018
10:00
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Zobrazených: 1 - 20 / 30 Stránky:  1 2

23.02.2018 07:09:42