Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
09:00
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, Žilina
Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie a dezinfekcia 1 100l zberných nádob na zmesový komunálny odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
Mesto Žilina
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
10:00
Mesto Žilina
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
09:00
Mesto Žilina
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu pre stavbu: „Predĺženie MK na ul. Spojná, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2021
08:00
Mesto Žilina
33758-WYP Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2021
10:00
Slovenský zväz biatlonu
012907/2021 Pasport reklamných stavieb
Zákazka s nízkou hodnotou
24.08.2021
09:00
Mesto Žilina
37700-WYP Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Hutná ulica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.08.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
02/21 Oravský hrad – reštaurovanie kultúrnej pamiatky, Stavba obytná II – Administratívny trakt 2. etapa .
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
13:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
34318-WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2021
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
30895-WYP REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB V KRÁSNE NAD KYSUCOU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2021
09:00
Mesto Krásno nad Kysucou
33464-WYS Rekonštrukcia organa v miestnosti č. 11, HTF VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.08.2021
12:00
Vysoká škola múzických umení
1060769 Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.08.2021
09:00
Vysoká škola múzických umení
31885-WYP Revitalizácia vnútrobloku –sídlisko Stred v Tornali
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.08.2021
10:00
Mesto Tornaľa
2021_PL_01 Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2021
10:00
I.S.O.N. spol. s r.o.
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.08.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
3/2021/vo/po Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.08.2021
10:00
Múzeum Slovenského národného povstania
30214-WYP HALA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V MESTE SVIDNÍK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.08.2021
10:00
Mesto Svidník
30336-WYT Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2021
10:00
Obec Veľké Zlievce
Zobrazených: 1 - 20 / 54 Stránky:  1 2 3
01.08.2021 15:05:21