Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
Zberný dvor v obci Šarišské Čierne - technika
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-06-06 10:00
06.06.2023
10:00
Obec Šarišské Čierne
18534-MST Nákup licencií spoločnosti Microsoft programu M365 E3
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-06-20 09:00
20.06.2023
09:00
Mesto Žilina
16/ME/2023 „Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-05-31 09:00
31.05.2023
09:00
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
16487-MST Potraviny 1 pre ŠJ ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-06-02 10:00
02.06.2023
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Dynamický nákupný systém
2027-02-21 23:55
21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2027-02-12 23:55
12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
VO_ZsVS_SP_3/2022 Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-06-02 10:00
02.06.2023
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31.05.2023 01:32:54