SK EN  | 23.2.2018 07:10:53

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
REK000139/2018-NVD Dodávka a pripojenie dieselagregátov pre Medipark 23.02.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1ŠÚKL/2018 „Servis, oprava a údržba služobných osobných motorových vozidiel“ 23.02.2018
10:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Technické vybavenie rastlinnej výroby 23.02.2018
10:00
Janka Balušíková
1899-WYP Bytový dom 9.B.J. Malé Trakany 26.02.2018
09:00
Obec Malé Trakany
932027 Technológia na výrobu kovových konštrukcií - I.P.A. Kovovýroba spol. s.r.o.. 26.02.2018
10:00
I.P.A. - Kovovýroba spol.s.r.o.
2332 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma 26.02.2018
10:00
Obec Gemerská Poloma
1320-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka 27.02.2018
09:00
Obec Radôstka
1636-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 – Farmácia 28.02.2018
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1580-WYP Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice 01.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2471 - WYT Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Drahovce 01.03.2018
10:00
Obec Drahovce
2083-WYP Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou 05.03.2018
09:00
MČ Záhorská Bystrica
2123-WYP Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma 05.03.2018
10:00
Obec Gemerská Poloma
PD_11_2017_NZ Technika pre zberný dvor v obci Plevník Drienové. 07.03.2018
10:00
Obec Plevník - Drienové
ZD_03_VR Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľké Ripňany - technika 08.03.2018
10:00
Obec Veľké Ripňany
2350-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o. 12.03.2018
09:00
SYNKLAD ENERGY, s.r.o.
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 12.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
2492-WYP ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ VOVÁ VES 12.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
2464-WYP DVOR SEPAROVANÉHO ZBERU DOLNÉ VESTENICE 12.03.2018
10:00
Obec Dolné Vestenice
2463-WYP INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA _STAVBA 12.03.2018
10:00
Obec Udiča
2472-WYP Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v Dunajskej Strede 13.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
Zobrazených: 1 - 20 / 30 Stránky:  1 2

23.02.2018 07:10:53