Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
15277-MST Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.04.2021
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
DPMPB_02_2021_OA Obstaranie 5 ks autobusov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.04.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
1/2021 SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy objektu a prístavba - vyhotovenie projektovej dokumentácie
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
11:00
Stredná odborná škola stavebná, LM
16/2021 Rekonštrukcia sociálnych zariadení vakcinačného centra - opakovaná zákazka
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.04.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
AOS-300/24-22/2021 Revízie a servis výťahov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
15:09
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2021ZNH001 Kompletné dodanie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať Historickej lesnej úvraťovej železnice v Novej Bystrici – Vychylovke.
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
10:00
Mesto Žilina
OBOB-1/3-5/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
OBOB-1/4-4/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Most pri Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
3_21 Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
1/2021/PT Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti
Prieskum trhu pre určenie PHZ
22.04.2021
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
SZM/2021/1 Operačné oblečenie jednorázové
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
11:15
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
11350-MST POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
23.04.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
5/ME/2021 Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.04.2021
09:00
Mesto Kolárovo
16236-WYP Modernizácia ihriska pri III. ZŠ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.04.2021
10:00
Mesto Svidník
16336-WYP Rekonštrukcia súčasnej strechy na hlavnej tribúne Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.04.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
Vypracovanie architektonickej štúdie: Stavebné úpravy strechy Mestského divadla Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
23.04.2021
10:00
Mesto Žilina
16418 - WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.04.2021
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
16415-WYP Výstavba telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.04.2021
09:00
Obec Bošany
18215-WYS Vypracovanie projektovej dokumentácie – Komplexná rekonštrukcia budovy bývalej polikliniky na parc. č. 950 v k.ú. Komárno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.04.2021
09:00
Mesto Komárno
Zobrazených: 1 - 20 / 51 Stránky:  1 2 3
17.04.2021 20:24:16