Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
09:00
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, Žilina
30895-WYP REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB V KRÁSNE NAD KYSUCOU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2021
09:00
Mesto Krásno nad Kysucou
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
09:00
Mesto Žilina
31324-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
03.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
2021_PL_01 Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2021
10:00
I.S.O.N. spol. s r.o.
32743-WYP Považská Bystrica – štadión MŠK - Rekonštrukcia atletickej dráhy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
AOS-300/24-88/2021 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrických zabezpečovacích systémov 2021 -2023
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-92/2021 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31885-WYP Revitalizácia vnútrobloku –sídlisko Stred v Tornali
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.08.2021
10:00
Mesto Tornaľa
LO-OVS-168-21 Migrácia SAP CRM a ISU na databázu HANA
Obchodná verejná súťaž
04.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
31542-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
05.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
AOS-300/24-94/2021 Rekonštrukcia a modernizácia výťahu - Internát B1
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30336-WYT Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2021
10:00
Obec Veľké Zlievce
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
10:00
Mesto Žilina
32164-MST Obstaranie technológie do remeselných dielní
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.08.2021
10:00
StyleFest s.r.o.
AOS-300/24-86/2021 Rekonštrukcia krytej plavárne
Výzva na predkladanie ponúk
09.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie a dezinfekcia 1 100l zberných nádob na zmesový komunálny odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
Mesto Žilina
30214-WYP HALA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V MESTE SVIDNÍK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.08.2021
10:00
Mesto Svidník
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.08.2021
10:00
Mesto Sliač
Zobrazených: 1 - 20 / 54 Stránky:  1 2 3
01.08.2021 16:54:52