Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
06/2021 Stavebné úpravy sociálnych zariadení v DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok, pracovisko Smrečany 52. opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2021
13:30
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
45731-WYS Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Šaľa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2021
10:00
Mesto Šaľa
44525-WYP Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ v obci Dvory nad Žitavou.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2021
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
42940-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
I/8-VO-1-15/2021 Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
56/ME/2021 „Obnova povrchu komunikácie na ul. Borovicová v MČ Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.10.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
4097/2021 Priemyselný zdroj jednosmerného prúdu
Zákazka s nízkou hodnotou
26.10.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.10.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
45444-WYP Prestavba fontány Park Mládeže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.10.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2021
10:00
Mesto Žilina
I/8-VO-1-16/2021 Nemocničné lôžka
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2021
14:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Laboratórny nábytok FCHPT
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
28.10.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
5/21 Oravský hrad – veľká terasa – oprava dlažby
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2021
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2021
10:00
Mesto Žilina
44149-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA - LEVICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.10.2021
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice
ZTCA/8/2021 Cievka na vyšetrenie ramena k MRI Philips
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
08:30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
AOS-300/24-138/2021 Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje - parné a elektrické kotle na 150 litrov voľne stojacie
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
44302-MSS Interaktívny systém dodávateľských reťazcov 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.10.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2021
16:00
Mesto Zvolen
Zobrazených: 1 - 20 / 62 Stránky:  1 2 3 4
23.10.2021 01:24:27