Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1380-WYS Pranie nemocničnej bielizne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.02.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
AOS-300/22-40/2019 Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a konzumné zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300-22-41/2019 Výrobky rýchleho občerstvenia
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
010402/2019 Oprava a a údržba mestských fontán a picích fontán
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
09:00
Mesto Žilina
1849 - MSS „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“
26.02.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
7/20196/SOSCA17.nov.-4 Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
08:05
Žilinský samosprávny kraj
Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
011102/2019 Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Mesto Žilina
Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Mesto Žilina
13682-WYT Kompostéry pre obec Nitrianske Pravno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2019
10:00
Obec Nitrianske Pravno
18662-MSS Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná
28.02.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
03/eBIZ/2019 Opravy a údržba nebytových priestorov v správe verejného obstarávateľa
Zákazka s nízkou hodnotou
01.03.2019
10:30
PREŠOV REAL, s.r.o.
test
02.03.2019
03:15
eBIZ a. s.
Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2019
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
021102/2019 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
4008-WYP Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec do 31.03.2020
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.03.2019
12:00
Mesto Hlohovec
eBIZ-06/2019 NÁUČNÝ CHODNÍK Modra – Piesok
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2019
09:00
Mesto MODRA
NLZ/2018-KZ-katalyzátory Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
NLZ/2018-Q-Miešadlo Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
23.02.2019 02:21:20