Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
10540 Technologické zariadenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-04-04 10:00
04.04.2023
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
HR-VPP-072-23 FÓLIE – BA, úpravy výťahovej šachty AB III.
Kvalifikačný systém
2023-04-05 12:00
05.04.2023
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
13/ME/2023 Základné potraviny pre „ KREATÍV „ Zariadenie sociálnych služieb Klasov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-04-12 09:00
12.04.2023
09:00
„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
01/ME/2023 „Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“ „ČOV Orechová Potôň“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-04-13 09:00
13.04.2023
09:00
Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove
11373-MST Vybavenie knižnice /študovne/ inkubátora SvF - blok A
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-04-17 07:30
17.04.2023
07:30
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11956-MST Potraviny 2023/01
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-04-20 11:00
20.04.2023
11:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
CR-OVS-061-23 Dodanie systému Flowmon a poskytovanie podporných služieb
Obchodná verejná súťaž
2023-04-20 12:00
20.04.2023
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
VO_ZsVS_SP_3/2022 Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-04-24 10:00
24.04.2023
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
AOS-81/14-41/2023 „Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov - opakovaná“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-04-27 08:00
27.04.2023
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12796-MST Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-05-02 11:00
02.05.2023
11:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2027-02-12 23:55
12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Dynamický nákupný systém
2027-02-21 23:55
21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
31.03.2023 18:44:34