Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
ZO_ND_12_2019 Technika pre zhodnocovanie BRKO Mesto Nová Dubnica
28.01.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
184 - WYS Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
36247 - WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
36249 - WYP Novostavba obecných nájomných bytov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Obec Ipeľské Predmostie
Vypracovanie znaleckého posudku - Rodinný dom ul. J. Sklenára
Zákazka s nízkou hodnotou
30.01.2020
10:00
Mesto Žilina
MŽP/NL - 06/2019 Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6)
30.01.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
34925-MST Nákup a dodanie informačno-komunikačných technológií (IKT)
30.01.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.01.2020
10:00
Mesto Žilina
0458/2020 Distribúcia dvojmesačníka ZA kraj na rok 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
30.01.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
2/2020/MH Rázová vlna
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2020
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
36242-WYP NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU – 14 b.j.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2020
10:00
Obec Halič
L1/2020 Koplex železo-sacharóza - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
35622-WYP Kompostáreň Svätý Peter, zariadenie pre zhodnotenie BRO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.02.2020
09:00
Obec Svätý Peter
2019/S 241-592084 Administrátor dotačného programu
03.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
2/2020 Jednorazové plienky a podložky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
1/ME/Staškov „Výmena umelého trávnika na multifunkčného ihrisku“
Prieskum trhu
03.02.2020
14:00
Obec Staškov
2019/S 251-621693 Nákup technického vybavenia pre enviroučebňu v rámci envirocentra Dropie
05.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
1733 - WYP Cyklochodník kataster Stará Turá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.02.2020
10:00
Mesto Stará Turá
35043-MSS Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
06.02.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
227-MSS Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020 - 2023
07.02.2020
09:00
Mesto Zvolen
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
27.01.2020 21:02:35