Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
27029-WYT Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Dobšiná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2020
09:00
Mesto Dobšiná
27/ME/2020/2 „Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže“
Prieskum trhu
05.08.2020
10:00
Obec Dedina Mládeže
23329-MST Technológia na výrobu podkladových profilov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
05.08.2020
14:00
ALLMEDIA, spol. s r.o.
14/2020/MH Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2020
14:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
2020/S 106-255541 ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.08.2020
10:00
Mesto Senec
21348-WYP Inforcentrum Kamzík
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.08.2020
10:00
Mestské lesy v Bratislave
23327-MST Veľkoformátová digitálna tlačiarenská linka so sušením a s finalizáciou pre tlač plagátového, baliaceho a termotransferového papiera
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.08.2020
14:00
IMAGEWELL, s.r.o.
AOS-300/23-103/2020 Oprava nakladacej rampy pre budovu č.19 - Sklady VSB
Zákazka s nízkou hodnotou
07.08.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11/2020/MH (opakovaná zákazka) Dodanie a montáž ochranných prvkov a madiel
Zákazka s nízkou hodnotou
07.08.2020
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
„Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a inžinierska činnosť pre stavbu: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín – Nezbudská Lúčka“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.08.2020
12:00
Žilinský samosprávny kraj
12/2020/MH Stavebné úpravy sociálnych zariadení na detskom oddelení a gynekologicko - pôrodníckom oddelení
Zákazka s nízkou hodnotou
07.08.2020
14:30
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
011607/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2020
09:00
Mesto Žilina
9/ME/2020 „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2020
09:00
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Žilina- Solinky
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2020
09:00
Mesto Žilina
25415-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektov MŠ Grznára 1444 a MŠ Rozkvet 2024, Považská Bystrica – výmena výplní otvorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
AOS-300/23-106/2020 Čerstvá zelenina, ovocie a konzumné zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-101/2020 Odborná prehliadka komína
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Žilina- Zádubnie
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2020
09:00
Mesto Žilina
MP_TK_06_2020 Technika pre kompostáreň mesta Púchov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
11.08.2020
10:00
Mesto Púchov
23200-WYP Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.08.2020
10:00
Obec Vígľaš
Zobrazených: 1 - 20 / 57 Stránky:  1 2 3
05.08.2020 07:25:17