Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
07371/2024/DOSM Poskytovanie strážnej služby pre objekty LPS SR, š.p.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-16 10:00
16.07.2024
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne a jedlých olejov a tukov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-16 10:00
16.07.2024
10:00
Mesto Senec
Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-17 10:00
17.07.2024
10:00
Generálna prokuratúra SR
101/2024 Potraviny 2
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-22 10:00
22.07.2024
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prenájom multifunkčných zariadení
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-22 10:00
22.07.2024
10:00
Slovenský pozemkový fond
15195 - MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-26 09:00
26.07.2024
09:00
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
19/ME/2024 „Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja “
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2024-07-26 09:00
26.07.2024
09:00
Mesto Dunajská Streda
OSM-219/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Prešove
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-29 10:00
29.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
OSM-218/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Košiciach
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-29 10:00
29.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
56/2024 Potraviny 3
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-31 13:00
31.07.2024
13:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
07797/2024/DOSM Sieťové zariadenia pre sieť ADMIS
Obchodná verejná súťaž
2024-08-01 10:00
01.08.2024
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
20/ME/2024 Základné potraviny pre SUBSIDIUM -špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2024-08-02 09:00
02.08.2024
09:00
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Inovatívne partnerstvo
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Inovatívne partnerstvo
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-12 12:00
12.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-12 23:55
12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-21 12:00
21.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
2027-02-21 23:55
21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
VI-KS-026-24 Poradenstvo a služby v oblasti inovácií
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2027-03-14 23:55
14.03.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP (vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
Inovatívne partnerstvo
2027-06-09 00:00
09.06.2027
00:00
Slovenský plynárenský priemysel
15.07.2024 04:54:54