Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
10/ME/Lužianky „Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na vybrané stavby“
Prieskum trhu
03.06.2020
10:00
Obec Lužianky
15344-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd IV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.06.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
884797 Audiovizuálna technika – 2 ks Interaktívna tabuľa s projektorom, 2 ks Projektor
Zákazka s nízkou hodnotou
03.06.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení
20310-WYP Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra
04.06.2020
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
19922-WYS Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.06.2020
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
22/ME/2020 Vybudovanie uzavretého športového areálu zriadeného v areáli materskej školy: Montovaná hala s PVC opláštením pre projekt: „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“
Zákazka s nízkou hodnotou
05.06.2020
10:00
Obec Imeľ
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
012805/2020 Rekonštrukcia podchodu na ul, P. O. Hviezdoslava, Žilina – spracovanie PD, OAD, IČ
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
10868-MSS Interaktívny systém dodavateľských reťazcov
08.06.2020
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
020206/2020 Nákup antibakteriálnych čističov na ruky a plochy
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
11:15
Mesto Žilina
012605/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
09:00
Mesto Žilina
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
012705/2020 Oprava havarijného stavu strechy MŠ Puškinova v MČ Žilina, Hliny 3
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
09:00
Mesto Žilina
Hormóny - Betametazón
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
CIZS_TV_02_2020 Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín
10.06.2020
10:00
Mesto Tvrdošín
13065-WYP Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.06.2020
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
20406-WYP „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied a odstránenie havarijného stavu fasády Tajovského 40, Banská Bystrica“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12035-WYP Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20464-WYP Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení
2020_04_01 Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.06.2020
10:00
Mesto Hriňová
Zobrazených: 1 - 20 / 35 Stránky:  1 2
02.06.2020 14:12:04