SK EN  | 12.12.2017 11:02:37

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
16492-WYS Letecký výcvik na jednomotorových a viacmotorových lietadlách 2018 12.12.2017
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15607-WYT Nákup systému kvapalinovej chromatografie 13.12.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
16185-WYT „Čistiace a hygienické potreby pre mesto Dunajská Streda“ 18.12.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
16070 - MSS Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda 18.12.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
04/ME/2017 „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu – Tomášikovo „ 18.12.2017
09:00
Obec Tomášikovo
11237-MSP Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 19.12.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
16360-WYT Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlá so špeciálnou úpravou na prevoz psov 20.12.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Technické vybavenie 22.12.2017
10:00
KNAPČOK, s.r.o.
16630-WYP Rekonštrukcia a zateplenie fasády telocvične 27.12.2017
09:00
Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice
1912/MVO/2017 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 29.12.2017
09:00
Záchranná služba Košice
15267-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4 etapa - Stoka Kmeťová a Potocká 03.01.2018
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
Teleskopický manipulátor 08.01.2018
10:00
Poľnohospodárske družstvo Oravská Lesná
2017/S 232-483488 Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Nová Bystrica. 09.01.2018
10:00
Obec Nová Bystrica
16820-WYP 9. b. J. - bytový dom, Veľké Trakany 10.01.2018
09:00
Obec Veľké Trakany
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 10.01.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
16304-WYP Oprava Hanušovského a Medzianského potoka 11.01.2018
10:00
Mesto Hanušovce nad Topľou
16918-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu 15.01.2018
12:00
Obec Zemianska Olča
16910-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 15.01.2018
13:00
Obec Imeľ
16996-MSS Grafické, tlačiarenské a knihárske služby 17.01.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2017/S238-494286 Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby 18.01.2018
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Zobrazených: 1 - 20 / 22 Stránky:  1 2

12.12.2017 11:02:37