Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
011203/2020 Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie
Zákazka s nízkou hodnotou
06.04.2020
09:00
Mesto Žilina
Antiflogistiká - Diklofenak/orfenadriniumcitrát
Zákazka s nízkou hodnotou
06.04.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
04/2020 Rôzne potraviny pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
06.04.2020
12:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
11613-WYP Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.04.2020
10:00
Mesto Liptovský Hrádok
8/2020/MH Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
07.04.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
5/ME/2020 Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zneškodnenie (likvidácia)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.04.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
011903/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov
Zákazka s nízkou hodnotou
08.04.2020
09:00
Mesto Žilina
012003/2020 Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
08.04.2020
10:00
Mesto Žilina
10902-WYP Modernizácia a prestavba tréningového centra MMŠ Radvaň, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.04.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
11449-WYS Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.04.2020
10:00
Mesto Žilina
5644-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.04.2020
10:00
Obec Kameničná
Mrazená zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.04.2020
13:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
09.04.2020
14:00
Centrum sociálnych služieb TAU
ZsNH/2020/005 Vývoj informačného systému SK-BIO
Zákazka s nízkou hodnotou
10.04.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
11/ME/Obec Imeľ „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“
Zákazka s nízkou hodnotou
10.04.2020
10:00
Obec Imeľ
11996-WYP Most pri kostole Čierny Balog - Dobroč_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.04.2020
09:00
Obec Čierny Balog
012303/2020 Dodávka hygienických potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
14.04.2020
09:00
Mesto Žilina
1/MB/Lem/2020 Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.04.2020
10:00
Obec Lemešany
11992-WYS Kosenie verejnej zelene v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2020- 2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.04.2020
10:00
Mesto Revúca
Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny.
Zákazka s nízkou hodnotou
15.04.2020
09:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 59 Stránky:  1 2 3
03.04.2020 10:27:50