Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2 Metrová gáza 90cm x100m
Zákazka s nízkou hodnotou
13.11.2019
08:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
3 Intravenózne kanyly
Zákazka s nízkou hodnotou
13.11.2019
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
3/2019/VO Opravy oplotenia
Zákazka s nízkou hodnotou
13.11.2019
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová
T/2019 Zemiaky konzumné
Prieskum trhu
13.11.2019
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
AOS-300/22-114/2019 Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a osatných odpadov - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
14.11.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26731 FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie
14.11.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
27877-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.11.2019
09:30
Mesto Banská Bystrica
26698-WYP DOM HZS ZÁPADNÉ TATRY - ŽIAR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.11.2019
10:00
Horská záchranná služba
L5/2019 Infúzne roztoky
Zákazka s nízkou hodnotou
14.11.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
L6/2019 Roztoky na parenterálnu výživu
Zákazka s nízkou hodnotou
14.11.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
020611/2019 Rekonštrukcia budovy MP Žilina - výmena výplní otvorov
Zákazka s nízkou hodnotou
14.11.2019
10:00
Mesto Žilina
27876-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.11.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
SOŠMTP/220/2019-4 Výmena okien a dverí v AB budove a v spojovacích chodbách patriacich k budove
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
09:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
010511/2019 Dodávka a montáž lavičiek s operadlom
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
09:00
Mesto Žilina
SOŠMTP/221/2019-4 Výmena horných okien a dverí v školskej jedálni
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
10:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
Konvektomat 1 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
10:00
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov
Minitraktor s príslušenstvom (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
10:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
11:00
Mesto Žilina
HNsP/17/2019OPAČ Osobný automobil pre DZS
Zákazka s nízkou hodnotou
18.11.2019
08:05
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
30622-WYS Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.11.2019
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 58 Stránky:  1 2 3
12.11.2019 20:25:40