Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Zdvíhacie zariadenie pre zariadenie Likava - Centrum sociálnych služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2018
13:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Ovocie, zelenina a zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2018
13:59
Centrum sociálnych služieb ANIMA
061201/2018 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín, Východná časť
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2018
09:00
Mesto Žilina
16072 - WYP „Obstaranie nájomných bytov v Obci Pribeta“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.12.2018
09:00
Obec Pribeta
061202/2018 Oprava unimobuniek Komunitného centra
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2018
10:30
Mesto Žilina
16963-WYT Hasičská automobilová plošina pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.12.2018
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
16715-WYP REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA STREDISKA ČISTOTY BRATISLAVA, M.Č. RAČA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.12.2018
09:00
MČ Rača
2018/S 224-512684 Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na území mesta Hlohovec do 31.3.2020
Verejná súťaž
17.12.2018
10:00
Mesto Hlohovec
16543-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI - ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU, BREZOLUPY.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.12.2018
10:00
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s NKS internátna, Brezolupy 30
VO12/18 Napájacia nádrž s odplyňovačom
Zákazka s nízkou hodnotou
19.12.2018
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
16911-WYP Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2018
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
16517-WYP Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2018
10:00
Obec Železník
16518 - WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 v obci Fričovce (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2018
10:00
Obec Fričovce
16910-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2018
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
2018/S 220-503131 Technika pre zberný dvor v obci Plevník-Drienové
Verejná súťaž
19.12.2018
10:00
Obec Plevník - Drienové
16515-WYP Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenov (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2018
10:00
Obec Jasenov
1/Amicus SK, s.r.o., „Zostava foriem na výrobu nového zariadenia IQ2400TH2S“
Zákazka s nízkou hodnotou
20.12.2018
12:00
Amicus SK, s.r.o.,
2/Amicus SK, s.r.o., „Vývoj softvéru“
Zákazka s nízkou hodnotou
20.12.2018
12:00
Amicus SK, s.r.o.
16982 - WYP „Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.12.2018
09:00
Mesto Komárno
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.12.2018
10:00
Strojbal s.r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 43 Stránky:  1 2 3
11.12.2018 22:13:23