Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
AOS-81/5-127/2022 Kancelárske potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-02 08:00
02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-81/5-126/2022 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-02 08:00
02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-81/5-128/2022 "Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc na podstielke alebo klietkového chovu." (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-02 08:00
02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
KO-VPP-344-22 Vypracovanie PD - BA, Úpravy AB VI.
Kvalifikačný systém
2022-12-05 10:00
05.12.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
1315_1 PDÚ Michalovce - rekonštrukcia kotolne - zhotovenie stavebných prác (havarijný stav)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-05 10:00
05.12.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
ID: 53759600 Periodická tlač v podobe mesačníka Zvolenské noviny 2023-2024
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-05 10:00
05.12.2022
10:00
Mesto Zvolen
663/2022 Komplexná rekonštrukcia izieb bloku B2 na ŠD Mladosť
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-12-05 11:00
05.12.2022
11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
AOS-81/5-106/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - opakovaná II.
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-05 13:00
05.12.2022
13:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
SPR 1858/22 Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-06 10:00
06.12.2022
10:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
47452-WYP MATERSKÁ ŠKOLA, NOVOSTAVBA, DOLNÝ LIESKOV, nový pavilón MŠ
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-12-06 10:00
06.12.2022
10:00
Obec Dolný Lieskov
47262-MSS S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-06 10:00
06.12.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
48746 - WNT Batéria do UPS / 2
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-06 11:00
06.12.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
47488-MST DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBJEKTY UMB V BANSKEJ BYSTRICI NA ROK 2023
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-07 09:00
07.12.2022
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
47487-MST DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE ODBERNÉ MIESTA OBJEKTOV UMB V BANSKEJ BYSTRICI NA ROK 2023“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-07 09:00
07.12.2022
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
NZ 4522 Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-07 10:00
07.12.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
647/2022 Dodanie a montáž nábytku do prezliekarní údržby na ŠD Mladosť
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-07 12:00
07.12.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dom/suš Sušiareň dreva (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-08 09:00
08.12.2022
09:00
DomA s.r.o., r.s.p.
Rekonštrukcia odvodnenia na ul. Štafenovský dvor- Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-08 10:00
08.12.2022
10:00
Mesto Žilina
46492-WYP MŠ Limbová - Rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a ZTI
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-12-08 10:00
08.12.2022
10:00
Mesto Žilina
Vývoz komunálneho odpadu v obci Pružina_
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-08 10:00
08.12.2022
10:00
Obec Pružina
SPR 1855/22 Právny systém SK - 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-08 12:00
08.12.2022
12:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
48560-WYP Revitalizácia vnútroblokov v obci Veľké Leváre
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-12-09 09:00
09.12.2022
09:00
Obec Veľké Leváre
Dodávka zemného plynu pre ZŠ a MŠ Žilina - Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-09 09:00
09.12.2022
09:00
ZŠ a MŠ Žilina Trnové
47011-MST Kontajnery pre potreby Slovenského zväzu biatlonu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-09 10:00
09.12.2022
10:00
Slovenský zväz biatlonu
Vypracovanie energetického auditu
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-09 10:00
09.12.2022
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
MTZ/2022/1 Klinik boxy
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-09 12:00
09.12.2022
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
46055-MST SIEŤOVÉ PRVKY PRE SOFTVÉROVO DEFINOVANÉ SIETE FIIT
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-12-12 07:30
12.12.2022
07:30
Slovenská technická univerzita v Bratislave
33704-MSP Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-12 09:00
12.12.2022
09:00
Obec Bzince pod Javorinou
47751-MST Nákup krabicového SW-HPC aplikácie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-12 10:00
12.12.2022
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a elektrické bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-12 10:00
12.12.2022
10:00
Mesto Snina
78/ME/2022 „Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-12-13 09:00
13.12.2022
09:00
Mesto Kolárovo
48000-MST IoT smart riešenia v prevádzke mesta Banská Bystrica - časť IoT Smart Manažment mesta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-13 10:00
13.12.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
Sliač 01/2022 Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-13 10:00
13.12.2022
10:00
Mesto Sliač
SPR 1896/22 Právnická literatúra v elektronickej forme
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-13 11:00
13.12.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
49036-WYS Správa tlačového prostredia pre mesto Žilina
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-12-13 11:00
13.12.2022
11:00
Mesto Žilina
SPR 1900/22 Notebooky s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-13 11:00
13.12.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
75/ME/2022 „Nákup motorových vozidiel - Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-14 09:00
14.12.2022
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
76/ME/2022 Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-14 09:00
14.12.2022
09:00
„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-14 10:00
14.12.2022
10:00
Mesto Žilina
48102-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov pomocou elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-19 09:00
19.12.2022
09:00
Mesto Žilina
48816-WYP Modulové šatne, triedy a prepojenia v Základnej škole Jána Palárika Majcichov
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-12-19 12:00
19.12.2022
12:00
Obec Majcichov
369/2022/ZNL Nákup pohonných hmôt na r. 2023-2026
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-21 09:00
21.12.2022
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
AOS-81/5-111/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika “ III
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-21 14:00
21.12.2022
14:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
48609-MST DODÁVKA PLYNU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-23 09:00
23.12.2022
09:00
Univerzita J. Selyeho
48607-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-23 10:00
23.12.2022
10:00
Mesto Gelnica
1/2022/Chotín/po Strojno-technologické vybavenie zberného dvora
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-23 10:00
23.12.2022
10:00
Obec Chotín
8210-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-01-16 09:00
16.01.2023
09:00
Mesto Lučenec
48101-MSS Spracovanie projektovej dokumentácie (PD), výkon odborného autorského dozoru (OAD) a inžinierska činnosť (IČ)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-01-16 09:00
16.01.2023
09:00
Mesto Žilina
Mestský park Banská Bystrica
Súťaž návrhov
2023-01-31 12:00
31.01.2023
12:00
Mesto Banská Bystrica
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
01.12.2022 15:42:25