eZakazky - Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
42792-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
10:00
Mesto Poltár
1/2021//VO/GP/po Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
14.10.2021
10:00
Generálna prokuratúra
41779 Technológie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
21.10.2021
10:00
SITNO PHARMA s. r. o.
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
18.09.2021 09:06:42