eZakazky - Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po Kompostáreň Komárno Strojové vybavenie II
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
10.12.2021
10:00
Mesto Komárno
27634 Kompostáreň Komárno stavebné práce II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.12.2021
10:00
Mesto Komárno
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
02.12.2021 16:37:15