JUDr. Peter Vachan, advokát s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zavlažovanie futbalového ihriska Dolný Hričov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91587105

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 3 ZoD Príloha
2022\06\20
20.06.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zavlažovanie futbalového ihriska Dolný Hričov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\06\20
20.06.2022
 Príloha č. 4 výkaz výmer Príloha
2022\06\20
20.06.2022
 Príloha č. 2 Technická správa Príloha
2022\06\20
20.06.2022
 Príloha č. 1 PD Príloha
2022\06\20
20.06.2022
09.08.2022 07:31:54