Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | Procurio - 02/2022 | Obec Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou, 91611, Bzince pod Javorinou
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlovanie 16_Bzince_všetkým záujemcom - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie c. 15_vsetkym zaujemcom - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie c. 14_vsetkym zaujemcom - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Vysvetľovanie č.13_Bzince_všetkým záujemcom - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Oprava_c_2_Prilohy_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu - 33704-MSP Príloha 
  Oprava c. 10_CORRIGENDUM _lehoty - 33704-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 11_SP_Bzince_vodovod_kanal_lehoty - 33704-MSP Súťažné podklady 
  Vysvetlovanie 12_Bzince_všetkým záujemcom - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 11_Bzince_všetkým záujemcom - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Oprava c. 10_SP_Bzince_vodovod_kanal_lehoty - 33704-MSP Súťažné podklady 
  Oprava c. 9_CORRIGENDUM _lehoty - 33704-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 9_SP_Bzince_vodovod_kanal_lehoty - 33704-MSP Súťažné podklady 
  Oprava c. 8_CORRIGENDUM _lehoty - 33704-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 8_SP_Bzince_vodovod_kanal_lehoty - 33704-MSP Súťažné podklady 
  Oprava c. 7_CORRIGENDUM _lehoty - 33704-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 7_SP_Bzince_vodovod_kanal_lehoty - 33704-MSP Súťažné podklady 
  Oprava c. 6_CORRIGENDUM _lehoty - 33704-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha k Vysvetleniu c.10 - 33704-MSP Príloha 
  Vysvetlenie č.10 - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Oprava_c_1_Prilohy_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu - 33704-MSP Príloha 
  Oprava c. 5_CORRIGENDUM _lehoty - 33704-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 6_SP_Bzince_vodovod_kanal_lehoty - 33704-MSP Súťažné podklady 
  Vysvetlenie č. 9 - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Oprava c. 5_SP_Bzince_vodovod_kanal_lehoty - 33704-MSP Súťažné podklady 
  Oprava c. 4_CORRIGENDUM _lehoty - 33704-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlenie č.7 - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č.04 - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Oprava c. 3_CORRIGENDUM _lehoty - 33704-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 4_SP_Bzince_vodovod_kanal_lehoty - 33704-MSP Súťažné podklady 
  Oprava c. 3_SP_Bzince_vodovod_kanal_lehoty - 33704-MSP Súťažné podklady 
  Oprava c. 2_CORRIGENDUM _lehoty - 33704-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlenie č. 08 - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č.06 - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č.05 - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 03 - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č.02 - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Oprava c. 2_SP_Bzince_vodovod_kanal_lehoty - 33704-MSP Súťažné podklady 
  Oprava c. 1_CORRIGENDUM _lehoty - 33704-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlenie č.1_Bzince_vsetkym uchadzacom - 33704-MSP Vysvetlenie  
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik 33704-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 1_SP_Bzince_vodovod_kanal - Procurio - 02/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.1_Priloha_c_5_SP_Navrh zmluvy_Bzince - Procurio - 02/2022 Príloha 
  Prilohy_k_SP - Procurio - 02/2022 Príloha 
  Príloha č. 1 SP_ PD - Procurio - 02/2022 Príloha 
  SP_Bzince_vodovod_kanal - Procurio - 02/2022 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2022-OJS140-396181-sk - Procurio - 02/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.10.2023 13:39:04