Rekonštrukcia rozvodov vody, odpadu a hydraulické vyregulovanie vykurovania

Bežný postup pre podlimitné zákazky | DPK/512/2022 | Domov pri kríži, Pri kríži, 841 02, Bratislava - mestská časť Dúbravka
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 3 Zmluvy o dielo - Zoznam subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Príloha 
  Príloha č. 1 časti A3 SP - Návrh na plnenie kritérií pdf. Príloha 
  Príloha č. 1 časti A3 SP - Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha č. 7 SP - Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. 7 - Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. 6 SP - Zoznam subdodávateľov podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní pdf. Príloha 
  Príloha č. 6 SP - Zoznam subdodávateľov podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní word. Príloha 
  Príloha č. 5 SP - Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác word. Príloha 
  Príloha č. 5 SP - Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác pdf. Príloha 
  Príloha č. 4 SP - Zmluva o dielo Príloha 
  Príloha č. 3 SP - Jednotný európsky dokument Príloha 
  Príloha č. 3 SP - Jednotný európsky dokument Príloha 
  Príloha č. 2 SP - Výkaz výmer Príloha 
  Príloha č. 1 SP - Projektová dokumentácia Príloha 
  Súťažné podklady - DPK/512/2022 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:15:55