Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Procurio-26/2021 | Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády, 935 32, Kalná nad Hronom
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 5 inžinierske siete Kalná n. Hr. - 49876-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 4 inžinierske siete Kalná n. Hr. - 49876-WYP Vysvetlenie  
  Oprava_c_2_Priloha_c__2__Vykaz_vymer_k_naceneniu - 49876-WYP Príloha 
  Oprava č. 4 SP_Kalna_Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04_lehoty - 49876-WYP Súťažné podklady 
  OPRAVA Vyzvy c. 2_lehoty - 49876-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Poskytnutie vysvetlenie č. 3 - 49876-WYP Vysvetlenie  
  Oprava_c_1_Priloha_c__2__Vykaz_vymer_k_naceneniu - 49876-WYP Príloha 
  Poskytnutie vysvetlenia č. 1 - 49876-WYP Vysvetlenie  
  Doplnenie c. 1 priloh c1 SP_SO11_Spevnene plochy a parkoviska-TS - 49876-WYP Príloha 
  Poskytnutie vysvetlenia č. 2 - 49876-WYP Vysvetlenie  
  Oprava č. 3 SP_Kalna_Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04_lehoty - 49876-WYP Súťažné podklady 
  OPRAVA Vyzvy c. 1_lehoty - 49876-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava č. 2 SP_Kalna_Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04 - 49876-WYP Súťažné podklady 
  Oprava č. 1 SP_Kalna_Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04 - 49876-WYP Súťažné podklady 
  Prilohy_k_SP - 49876-WYP Príloha 
  Priloha c. 1 SP_PD - 49876-WYP Príloha 
  Súťažné podklady - 49876-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_49876-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.12.2021 17:02:59