Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domu 775/4,6

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 438/OŽpVO/2020 | Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 94501, Komárno
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o oprave - 3647 - IOX Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - 2482-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:53:13