Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | KS/VO/03-21/PL-KSVO | Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš, Hlavná 73, 08001, Prešov
Uzavretie zmluvy

Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 61649390 | Kód: KS/VO/03-21/PL-KSVO

 Registrácia nového dodávateľa
 

09.12.2021 00:04:15