Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | KS/VO/01-21/EL-KSVO | Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 91701, Trnava
Uzavretie zmluvy

Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 75871872 | Kód: KS/VO/01-21/EL-KSVO

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.10.2021 20:56:22