Obec Kysucký Lieskovec

Profil verejného obstarávateľa

Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Lieskovec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20500911

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Profil Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\08\15
15.08.2022
 Výzva na predloženie ponuky pdf - Prieskum trhu - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\08\03
03.08.2022
 Výzva na predloženie ponuky word - Prieskum trhu - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\08\03
03.08.2022
 Príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Príloha
2022\08\03
03.08.2022
 Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo pdf - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Príloha
2022\08\03
03.08.2022
 Príloha č.4 Projektová dokumentácia - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Príloha
2022\08\03
03.08.2022
 Príloha č.2 Výkaz výmer - Urnová stena na cintoríne v obci Kysucký Príloha
2022\08\03
03.08.2022
14.04.2024 03:01:30