Obec Kysucký Lieskovec

Profil verejného obstarávateľa

Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký Lieskovec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61256231

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\08\19
19.08.2022
 Príloha č.3 - Zmluva o dielo pdf - Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký L Príloha
2022\08\10
10.08.2022
 Príloha č.3 - Zmluva o dielo word - Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký L Príloha
2022\08\10
10.08.2022
 Príloha č.1 - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ word - Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký L Príloha
2022\08\10
10.08.2022
 Príloha č.1 - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ pdf - Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký L Príloha
2022\08\10
10.08.2022
 Príloha č.2 Výkaz výmer 2- Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký L Príloha
2022\08\10
10.08.2022
 Príloha č.2 - Výkaz výmer 1 - Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký L Príloha
2022\08\10
10.08.2022
 Príloha č.4 - Projektová dokumentácia - Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký L Príloha
2022\08\10
10.08.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu pdf - Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký L Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\08\10
10.08.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - word Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký L Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\08\10
10.08.2022
03.03.2024 09:10:39