Rekonštrukcia a výstavba pozemných komunikácií v obci Lubeník

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Procurio-03/2021 | Obec Lubeník, Lubeník, 04918, Lubeník
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlovanie 01_Lubenik_všetkým záujemcom - 44150-WYP Vysvetlenie  
  Oprava_c_1_Prilohy_k_SP_po_odstraneni_prilohy_c_3_Stavebne_povolenia - 44150-WYP Príloha 
  Prilohy_k_SP - 44150-WYP Príloha 
  Priloha c. 1 SP_PD - 44150-WYP Príloha 
  SP_Lubenik_komunikacie - 44150-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_44150-WY Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.10.2021 21:28:12