Mestská časť Košice-Západ

Profil verejného obstarávateľa

Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a redukcia uhlíkovej stopy objektu na Laboreckej č. 2 v Košiciach

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 14137571 | Kód: 04/PRO/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - 9782-WYP Súťažné podklady
2022\02\28
28.02.2022
 Vysvetlenie č. 3 odpoveď Vysvetlenie
2022\02\23
23.02.2022
 Vysvetlenie č. 2 odpoveď Vysvetlenie
2022\02\22
22.02.2022
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 9782-WYP Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2022\02\15
15.02.2022
 Vysvetlenie č. 1 odpoveď Vysvetlenie
2022\02\08
08.02.2022
 Súťažné podklady časť C.1 Súťažné podklady
2022\02\03
03.02.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 9782-WYP Výzva na predloženie ponuky
2022\02\03
03.02.2022
 Príloha č. 3 k SP - Návrh ZoD Príloha
2022\02\03
03.02.2022
 Príloha č. 2 k SP - VV Príloha
2022\02\03
03.02.2022
 Príloha č. 1 k SP - PD Príloha
2022\02\03
03.02.2022
 Príloha č. 4 k SP JED Príloha
2022\02\03
03.02.2022
16.06.2024 21:36:50