Rekonštrukcia a modernizácia divadelnej sály v MsKS Veľký Krtíš

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | MsKS 2021/12 | Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš, Nám.A.H.Škultétyho, 99001, Veľký Krtíš
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 19192 - WYT Súťažné podklady 
  Príloha 5 Čestné vyhlásenie Príloha 
  Príloha 4 Návrh uchádzača nas plnenie kritéria Príloha 
  Príloha 3 Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha 2 výkaz výmer Príloha 
  Príloha 2 pôvodný stav Príloha 
  Príloha 2 pôvodný stav číslovanie Príloha 
  Príloha 2 Opis predmetu zákazky Príloha 
  Príloha 1 - Návrh ZoD Príloha 
  Súťažné podklady - Rekonštrukcia a modernizácia Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia a modernizácia divadelnej Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.05.2021 00:53:26