Stavebné práce – Zelené srdce Podunajských Biskupíc v úsekoch F,G,H

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Procurio 19/2021 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie, 821 06, Bratislava
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Priloha c. 1 SP_PD - 27550-WYP Príloha 
  Prilohy_k_SP - 27550-WYP Príloha 
  Suťažné podklady_MC BA_PB_zelene srdce - 27550-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_27550-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 17:01:30