Obnova hlavného objektu Nemocnice v Kráľovskom Chlmci – I.ETAPA

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 08/PRO/2023 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná, 077 01, Kráľovský Chlmec
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 1 odpoveď Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 36218 - MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 675593-2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 6 k SP Technologické procesy Príloha 
  Príloha č. 5 k SP harmonogram Príloha 
  Príloha č. 4 k SP pracovníci Príloha 
  Príloha č. 3 k SP stroje Príloha 
  Príloha č. 2 k SP VV Príloha 
  Príloha č. 1 k SP - PD Príloha 
  Príloha č. 7 k SP JED Príloha 
  Súťažné podklady editovateľné časti B.3 a C.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 08/PRO/2023 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.11.2023 13:10:59