Rekonštrukcia mosta pri Mihaldovi - vyšný koniec v obci Ochodnica

Zákazka s nízkou hodnotou | Obec Ochodnica, Ochodnica, 02335, Ochodnica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.3 Navrh zmluvy o dielo word- Rekonštrukcia mosta pri Mihaldovi - vyšn Príloha 
  Príloha č.3 Navrh zmluvy o dielo pdf - Rekonštrukcia mosta pri Mihaldovi - vyšn Príloha 
  Príloha č. 2 Vykaz vymer - Rekonštrukcia mosta pri Mihaldovi - vyšn Príloha 
  Príloha č.4 Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia mosta pri Mihaldovi - vyšn Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky pdf - Prieskum trhu - Rekonštrukcia mosta pri Mihaldovi - vyšn Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky word - Prieskum trhu - Rekonštrukcia mosta pri Mihaldovi - vyšn Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:14:39