Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Procurio - 08/2020 | Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná, 02957, Oravská Lesná
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava SP c.2_Sutazne podklady_OL_cyklochodnik_lehoty - 18752-WYP Súťažné podklady 
  OPRAVA Vyzvy c. 2_Lehoty - 18752-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava_c_1_Priloha_c__2_Vykaz_vymer_k_naceneniu - 18752-WYP Príloha 
  Vysvetlovanie 04_Oravska Lesna_všetkým záujemcom - 18752-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 03_Oravska Lesna_všetkým záujemcom - 18752-WYP Vysvetlenie  
  Doplnenie c. 1 prilohy.c1 SP_PD_horská vpusť - 18752-WYP Príloha 
  Oprava SP c.1_Sutazne podklady_OL_cyklochodnik_lehoty - 18752-WYP Súťažné podklady 
  OPRAVA Vyzvy c. 1_Lehoty - 18752-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vysvetlovanie 02_Oravska Lesna_všetkým záujemcom - 18752-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 01_Oravska Lesna_všetkým záujemcom - 18752-WYP Vysvetlenie  
  Priloha c. 1 SP_PD - 18752-WYP Príloha 
  Prilohy_k_SP - 18752-WYP Príloha 
  Sutazne podklady_OL_cyklochodnik - 18752-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_18752-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.05.2021 10:13:19