Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 06/PRO/2020 | Združenie obcí MIKROREGIÓN Podtríbečie - Drevenica, Obecný úrad, Hlavná, 95172, Neverice
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Ostatné dokumenty  
  Doplnenie a oprava SP prílohy k RD a ZoPS Ostatné dokumenty  
  Doplnenie a oprava SP prílohy Ostatné dokumenty  
  Doplnenie a oprava súťažných podkladov Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 16282-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - časť B.3 a C Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania 2020/S 083-196488 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - časť C.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť B.3 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť B.2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť B.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť A.3 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť A.2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - časť A.1 Súťažné podklady 
  Príloha č. 4 k SP JED Príloha 
  Príloha č. 4 k SP Jednotný európsky dokument Príloha 
  Príloha č. 3 k SP Príloha 
  Príloha č. 2 k SP Príloha 
  Príloha č. 1 k SP Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.06.2020 22:26:43