Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Šaľa

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 34/PRO/2021 | Mesto Šaľa, Námestie sv. Trojice, 927 01, Šaľa
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie  
  Príloha č. 3 k vysvetleniu č. 3-odpoveď RD časť III. Vysvetlenie  
  Príloha č. 2 k vysvetleniu č. 3-odpoveď RD časť II. Vysvetlenie  
  Príloha č. 1 k vysvetleniu č. 3-odpoveď RD časť I. Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 3 odpoveď Vysvetlenie  
  Príloha č. 1 k vysvetleniu č. 4 SP oprava Príloha 
  Vysvetlenie č. 4 odpoveď Vysvetlenie  
  Príloha č. 1 k vysvetleniu č. 2 RD majetok Príloha 
  Vysvetlenie č. 2 odpoveď Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 1 odpoveď Vysvetlenie  
  Súťažné podklady časť C.1 Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 45731-WYS Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 5 k SP Inšpekčný záznam Príloha 
  Príloha č. 1 k RD pre časť III. Príloha 
  Príloha č. 4 k SP RD pre časť III. Príloha 
  Príloha č. 1 k RD pre časť II. Príloha 
  Príloha č. 3 k SP RD časť II. Príloha 
  Príloha č. 1 k RD pre časť I. Príloha 
  Príloha č. 2 k SP RD časť I. Príloha 
  Príloha č. 1 k SP JED Príloha 
  Súťažné podklady - 34/PRO/2021 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 09:58:55