Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Skalica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 44919-WYS; Procurio-28/2020 | Mesto Skalica, Nám. slobody, 909 01, Skalica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk - 44919-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

16.01.2021 22:03:31