Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Procurio 05/2021 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok, Kušnierska brána, 060 01, Kežmarok
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie 02-SOS Kezmarok-pradiaren-všetkým záujemcom - 13847-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 01-SOS Kezmarok-pradiaren-všetkým záujemcom - 13847-WYP Vysvetlenie  
  Prilohy_k-SP - 13847-WYP Príloha 
  Príloha č. 1 SP_PD - 13847-WYP Príloha 
  SP_SOS_Kezmarok_Pradiareň - 13847-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_13847-WYP - 13847-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

08.03.2021 14:01:37