Nákup čistiacich prostriedkov

Zákazka s nízkou hodnotou | Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8, 010 08, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup čistiacich prostriedkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:55:54