Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 11/PRO/2024 | Technická univerzita v Košiciach, Letná, 042 00, Košice
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 1 odpoveď Vysvetlenie  
  Príloha k vysvetleniu č. 1 - Opravený VV Príloha 
  Príloha k vysvetleniu č. 1 PD okná Príloha 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 9001 - MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - OJ S 60/2024 175905-2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 11/PRO/2024 Súťažné podklady 
  Príloha č. 1 k SP Príloha 
  Príloha č. 7 JED Príloha 
  Súťažné podklady časť B.3 a C.1 Súťažné podklady 
  Príloha č. 6 k SP Príloha 
  Príloha č. 5 k SP Príloha 
  Príloha č. 4 k SP Príloha 
  Príloha č. 3 k SP Príloha 
  Príloha č. 2 k SP Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.04.2024 02:25:51