Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, 2021

Bežný postup pre podlimitné zákazky | eBIZ - 12/2022 | Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta, 04402, Turňa nad Bodvou
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prilohy_k_SP - 23597-WYP Príloha 
  Priloha c. 1 SP_PD - 23597-WYP Príloha 
  SP_Turna _komunikacie a chodniky - 23597-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_23597-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 17:18:44