Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre- stavebné práce

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 1242-WYP | Obec Veľké Leváre, Štefánikova, 90873, Veľké Leváre
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_1242-WYP - 1242-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

16.01.2021 22:50:08