Výstavba 18 nájomných bytov v obci Vyškovce nad Ipľom

Bežný postup pre podlimitné zákazky | Procurio – 04/2022 | Obec Vyškovce nad Ipľom, Vyškovce nad Ipľom, 93577, Vyškovce nad Ipľom
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  OPRAVA c.3 Vyzvy na PP_vypustenie ISO - 30913-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  OPRAVA c.2 Vyzvy na PP_lehota - 30913-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava c.2_SP_Vyškovce _b.j._PU - 30913-WYP Súťažné podklady 
  Vysvetlovanie 01_Vyskovce_všetkým záujemcom - 30913-WYP Vysvetlenie  
  Doplnenie c. 1_ Priloha c. 1 SP_Sprava UR_BD VYSKOVCE UPRAVA INV - 30913-WYP Príloha 
  OPRAVA c.1 Vyzvy na PP_lehota - 30913-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava c.1_SP_Vyškovce _b.j. - 30913-WYP Súťažné podklady 
  Prilohy_k_SP - 30913-WYP Príloha 
  SP_Vyškovce _b.j. - 30913-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_30913-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:09:35