Rekonštrukcia krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica – Dodávka kremačnej technológie s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie a uvedenia do prevádzky

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 001/NLZ/2022 | Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova, 97401, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  oznamenie-25145_-_iox Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  korigendum_2022-OJS089-241941-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2022-OJS066-173705-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha c.7_ doklady z pripravnych trhovych konzultacii Príloha 
  Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha č.5_Suhlas so spracovanim OU Príloha 
  Príloha č.4_Návrh uchádzača na plnenie kritéria Príloha 
  Priíloha c.3_Zmluva o dielo (kremačné pece) Príloha 
  Priloha č.2_Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č.1_Zámer- Rekonštrukcia krematória- Dodávka kremačnej technológie Príloha 
  Súťažné podklady_001_2022NLZ Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 001/NLZ/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.07.2022 08:06:49