Záhradnícke a rekreačné služby

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia krematória-1.etapa, Kremnička 60, Banská Bystrica- dokončenie

Prípravné trhové konzultacie |  ID: 91630347 | Kód: PTK_01_2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na trhové konzultácie - PREDĹŽENIE TERMÍNU Výzva na trhové konzultácie
2021\09\27
27.09.2021
 NOTICE OF INITIATION OF PREPARATORY TRADE CONSULTATIONS - PTK_01_2021 Výzva na trhové konzultácie
2021\09\07
07.09.2021
 Projektova dokumentacia - PTK_01_2021 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 PROTOKOL o rozostavanosti stavby Krematória-finál - PTK_01_2021 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Predhovor k investicnemu zameru - PTK_01_2021 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Výzva na trhové konzultácie - PTK_01_2021 Výzva na trhové konzultácie
2021\09\02
02.09.2021
18.10.2021 10:15:46