PRÍSTAVBA A NÁDSTAVBA JEDÁLNE ZŠ, HARGAŠOVA

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 35331-WYP | MČ Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny, 843 57, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva na predkladanie ponuk-35331_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.10.2020 14:14:44