PRÍSTAVBA A NADSTAVBA JEDÁLNE ZŠ, HARGAŠOVA_2

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 16328 - WYP | MČ Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny, 843 57, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava c. 1_Vysvetlovania c. 04_ZB_všetkým záujemcom - 16328-WYP Vysvetlenie  
  Oprava c. 1_Prílohy č. 5 SP_Zmluva o dielo_ZŠ_2021_platnost bankovej zaruky - 16328-WYP Príloha 
  Oprava c.1_SP_ZB_ZS_jedalen_2_lehoty - 16328-WYP Súťažné podklady 
  Oprava c. 1 Vyzvy na PP_lehoty - 16328-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vysvetlovanie 04_ZB_všetkým záujemcom - 16328-WYP Vysvetlenie  
  Priloha c. 1 SP_PD - 16328-WYP Príloha 
  Prilohy_k_SP - 16328-WYP Príloha 
  SP_ZB_ZS_jedalen_2 - 16328-WYP Súťažné podklady 
  SP_ZB_ZS_jedalen_2 - 16328-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_16328-WYP - 16328-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 19:53:29