Dodávka potravín

Dynamický nákupný systém | 39/PRO/2023 | Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom, Centrum I, 01841, Dubnica nad Váhom
Lehota platnosti DNS

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 32788 - MUT Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania 2023/S 191-597440 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 39/PRO/2023 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - editovateľné prílohy Súťažné podklady 
  Príloha č. 1 k SP - JED Príloha 
  Príloha č. 2 k SP - Všeobecné podmienky DNS Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.04.2024 03:55:00