DODÁVKA POTRAVÍN NA ROK 2024

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | eBIZ - 36/2023 | Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, Modra, Komenského, 90001, Modra
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava_c_1_Priloha_c_1_Tabulka_k_naceneniu_tovarov_Cast_4_Mrazené potraviny a ostatné mrazené výrobky - 34647-MST Príloha 
  ZSLS_VO_potraviny_2024_vysvetlenie_1 - 34647-MST Vysvetlenie  
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_34647-MST - 34647-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prilohy_k_SP - eBIZ - 36/2023 Príloha 
  Suťažné podklady_potraviny ZS - eBIZ - 36/2023 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2023-OJS205-646494-sk - eBIZ - 36/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.11.2023 15:31:25