Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
249/2019 Nastaviteľná vaňa, zdvíhacia stolička
Zákazka s nízkou hodnotou
19.09.2019
09:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
28/ME/2019 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“
19.09.2019
09:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14-50PT/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s podrobnosťou dokumentácie na uskutočenenie stavby :"Stáčacie miesta pre dodávku chemikálií- čpavková voda, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný"
Zákazka s nízkou hodnotou
19.09.2019
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
0204/2019 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
09:00
Mesto Žilina
AOS-300/22-92/2019 Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby/grafické služby
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
10:00
Mesto Žilina
23184-MSS Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2)
20.09.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
06-10/2019 Servisná a revízna činnosť plynových kotolní
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
13:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
23574-MST Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020
23.09.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
23577-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020
23.09.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
09/2019 Stavebné úpravy - rekonštrukcia práčovne
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2019
09:30
Centrum sociálnych služieb Žarec
Odstránenie ruderálného porastu.
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2019
09:00
Urbárska obec - Pozemkové a lesné spoločenstvo, 010 04 Žilina
„Oprava strešnej krytiny a odkvapových systémov na budove CSS STUDIENKA, prístreškoch a garážach, oprava drevených podhľadov“
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2019
10:00
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
24035 - WYT Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.09.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
248/2019/2 Oprava strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
09:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
23109-WYP Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.09.2019
10:00
Mesto Žilina
22472-MSS Ostatné systémy ZVJS - SW
25.09.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične a zázemia 1NP
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
10:00
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia
O/2019 Servis okien - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
11:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 50 Stránky:  1 2 3
18.09.2019 17:57:30