PRECIZIA spol. s r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 PRECIZIA spol. s r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Nitrianska Blatnica 333
Nitrianska Blatnica
956 05

IČO : 36808687
DIČ : 2022417716


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť 2021\10\20
Služby v odpadovom hospodárstve 2021 2021\09\30
478/2021 Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Krušovce 2021\08\20
OcÚ 2020/6 Prístavba materskej školy v Obci Široké (2020) 2020\09\30
OcÚ 2020/189 Ľadová plocha - Obecné športové a oddychové centrum 2020\08\28
08.12.2021 23:30:25