Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | PDL/01/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  oznamenie-29199_-_iox_redakčná oprava č. 1 Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - PDL/01/2021 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 17:07:14